เกาหลีใต้ชดเชยเหยื่อญี่ปุ่นบังคับใช้แรงงานช่วงสงคราม

เกาหลีใต้ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับพลเมืองของตนที่ถูกบังคับให้ทำงานในโรงงานของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ข้อเสนอของโซลมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อข้องใจของชาวอาณานิคมที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาช้านาน เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายยกย่องข้อเสนอนี้ว่าเป็นความก้าวหน้า ชาวเกาหลีประมาณ 150,000 คนถูกบังคับให้ทำงานในโรงงาน

แต่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและฝ่ายตรงข้ามของแผนดังกล่าวในเกาหลีใต้ต่างวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงดังกล่าว โดยระบุว่าญี่ปุ่นไม่ได้รับผิดชอบ ชาวเกาหลีประมาณ 150,000 คนถูกบังคับให้ทำงานในโรงงานและเหมืองในญี่ปุ่นในช่วงสงคราม เนื่องจากการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่นในคาบสมุทรเกาหลีระหว่างปี พ.ศ. 2453-2488 ผู้ประท้วงในกรุงโซลจัดการประท้วงนอกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้เพื่อประณามแผนของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้บริษัทเกาหลีใต้จ่ายเงินเข้ากองทุนสาธารณะเพื่อช่วยเหลือเหยื่อ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีที่โซลเลิกเรียกร้องให้บริษัทญี่ปุ่น 2 แห่งจ่ายค่าชดเชย รัฐบาลเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้พยายามให้โตเกียวจ่ายค่าชดเชย